Akutte skuldersmerter

Oplever du en pludselig smerte i forbindelse med et fald, et træk eller et vrid, altså et traume, og fortsætter det udover den tid, du ellers vil forvente at være øm, bør du få det undersøgt.

Akutte skader kan give kraftige smerter i skulder og arm, især ved stræk i specielle retninger, og symptomerne kan vare ved i meget lang tid. Desuden kan der ved akutte skader forekomme en decideret overrivning af en sene. Jo ældre patienten er, des større er risikoen for at en sene i armen eller skulderen kan blive revet over. Skulderen kan også gå af led, eller der kan ske et brud på en knogle. Når vi taler om skader i skulderen, kan det tage lang tid før problemet er helet. Det kan være svært at forstå og acceptere, men dette skyldes i høj grad skulderens kompleksitet. Et skulderproblem kan tage op til flere måneder, før det bliver bedre eller helt rask igen.

Behandling

Når vi har undersøgt dig og stillet diagnosen, lægger vi sammen en plan for behandlingen. I behandlingen kan b.la. indgå manipulationsbehandling, forskellige former for muskelbehandling, mobilisering, træningsøvelser og mere generelle råd og vejledning.

Genoptræningen vil ofte have stor betydning ved denne type skader, som supplement til den manuelle behandling. Nogle vil også have gavn af en ”blokade”, fordi blokaden kan give smertelindring i nogle uger. Denne virkning vil dog være midlertidig og fjerner ikke årsagen til smerten, men kan gøre det nemmere at holde ud at træne relevante skulderøvelser.

Hjælp dig selv bedst muligt

Meget tyder på, at risikoen for igen at få smerter i skulderen reduceres, hvis du fortsætter træningen efter at have haft problemerne. Træningen drejer sig om at styrke både de små muskler, der gør skulderleddet stabilt men også de større muskler omkring skulderen, der er med til at udføre de større bevægelser i skulderen. Øvelserne skal sørge for, at musklerne kommer til at arbejde sammen igen – gør de ikke det, kan nogle muskler atter irriteres og dermed stiger risikoen for varige eller langvarige men.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Når det drejer sig om skulderskader kan det tage lang tid før problemet er helet. Det kan være svært at forstå og acceptere, men det skyldes altså skulderens kompleksitet. Et skulderproblem kan tage op til flere måneder, før det bliver bedre. Det er vigtigt at overholde behandlings- og træningsplanen, for så er sandsynligheden for, at du bliver bedre meget større. Et skulderproblem kræver både længere tids behandling og træningsvejledning – der altså involverer, at du selv yder en stor indsats for at komme smerterne til livs. De fleste, vil dog opleve en bedring inden for de første uger, men det er ikke usædvanligt at have gener i nogle måneder.

Alarmkassen

Går din skulder af led, skal man hurtigst muligt opsøge behandling. Hvis du selv eller andre har sat den på plads igen, er det stadig vigtigt, at du efterfølgende får den tjekket for, at du sikrer dig, at den sidder rigtigt og bliver genoptrænet bedst muligt. Ellers kan det give problemer på sigt. Har du én gang oplevet at skulderen er gået af led, kan du opleve det igen. Hver gang bør du få tjekket, at den bliver sat korrekt på plads igen. En undersøgelse af skulderen er også vigtig for at sikre, at skulderen ikke har taget skade af at være gået af led.