Praktisk

Priser

Priser til behandling følger overenskomsten mellem Dansk Kiropraktorforening og Danske Regioner svarende til patientandelen og kan findes på Dansk Kiropraktorforenings hjemmeside HER.

Der er mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen Danmark. Tilskuddene kan findes på deres egen hjemmeside.

Sundhedsforsikringer

Vi samarbejder mere mange forskellige sundhedsforsikringer og vil ofte have mulighed for at sende afregninger direkte til dem, så du ikke selv skal lægge ud for behandlingen. Undersøg gerne inden du kommer om du skulle have en sundhedsforsikring enten privat, gennem dit arbejder eller din pensionsordning.

Helbredstillæg

Helbredstilægget er et tillæg til folkepensionen og giver tilskud til den del af patientens egenbetaling, som ikke dækkes af sundhedsloven, når patienten bl.a. har udgifter til kiropraktisk behandling.

Helbredstilægget kan dække op til 85% af pensionistens egenbetaling.