Dit forløb

Dit forløb med tryk på ”dit” tager udgangspunkt i dig og dine behov.

Undersøgelse

Ved dit første besøg hos klinikken bliver der altid sat god tid af til en grundig undersøgelse. Vi starter med en snak om dine gener og hvordan du oplever dem i hverdagen. Vi vil så sammen gå lidt mere i detaljer omkring bl.a. hvordan og hvornår de er opstået, hvor begrænset du er i almindelige dagligdags gøremål og om de kunne have sammenhæng med eventuelle andre sygdomme.

Efter vi har gennemgået din sygehistorie, foretager vi en grundig undersøgelse af din krops funktion og hvordan den reagerer på forskellige bevægelser. Hvis der skulle være tegn på påvirkning af dine nerver eller kredsløb kan det være at du også vil få undersøgt funktionen af disse f.eks. ved test af reflekser, muskelkraft, følesans eller måling af blodtryk.

Skulle der vise sig at være behov for at supplere undersøgelsen med røntgen, ultralydsscanning, MR eller CT vil vi kunne henvise til dette direkte. Hvis du allerede har fået foretaget disse undersøgelser, kan det også være vi, efter aftale med dig, har behov for at indhente svarene.

Behandling

Vi har flere forskellige behandlinger her på klinikken. Den behandling du vil blive præsenteret for, afhænger i allerhøjeste grad af dit problem, dine behov og dine ønsker. De primære tiltag vi tilbyder er:

Rådgivning og information

Her gennemgår vi din individuelle problemstilling og tager en snak om hvad du selv kan gøre og har af muligheder for at håndtere din tilstand i hverdagen. Derudover kan det være rådgivning i forhold til både arbejde, sport eller fritidsaktiviteter.

Manuel behandling

Manuel behandling er et bredt begreb for behandlingsteknikker hvor vi ved brug af vores hænder eller på anden måde påvirker dine led eller muskler for at opnå en smertereduktion, afslapning eller forbedret funktion. Disse omtales også som massageteknikker, manipulationsbehandling, udstræk eller mobilisering. Oftest vil manipulationsbehandling være den behandlingsform man oftest vil opleve hos kiropraktoren, hvor man laver en hurtig lille bevægelse omkring et led som tit vil fremkalde en ”klik” lyd, dette udløses dog ikke hver gang. Udført korrekt er behandlingen skånsom og ufarlig og meget effektiv til at kunne reducere smerte og genvinde funktion.

Øvelsesinstruktion/ Træningsrådgivning

Øvelser og træning kan i flere tilfælde være en del af dit forløb alt efter hvad dine behov viser sig at være. Øvelser kan være rettet mod enten at genvinde bevægelse, udstrække eller styrke et område og vil oftest være noget du kan lave derhjemme eller integrere som en del af din træning. I starten af et behandlingsforløb vil fokus være at genvinde bevægelse og reducere smerter hvorefter der vil kunne tillægges tungere træning enten med egen kropsvægt eller vægte. Oftest vil øvelserne være målrettet en specifik funktion som er hæmmet i dagligdagen f.eks. at kunne bukke sig ned, dreje sig til siden eller lave lette løft. Er du i forvejen træningsaktiv, om det så er daglige gåture eller ture til træningscentret eller sportshallen, laver vi rådgivning om hvordan øvelser kan integreres eller træningen tilpasses for at kunne bevare så højt et aktivitetsniveau som muligt uden at forværre symptomerne.

Symptomer