Smerter i albuen (indersiden)

Oplever du smerter på indersiden af din albue, kan der være tale om en såkaldt golf-albue. Golfalbue er, sammen med tennisalbue, de to hyppigst forekommende overbelastnings-skader i albuen. Ved golfalbue taler man om en irritation i senefæstet på indersiden af albuen på grund af overbelastning. I mange tilfælde er det ikke muligt at finde årsagen til smerterne, men ofte er der tale om en overbelastning, hvor man har udført manuelt arbejde gennem længere tid fx kontorarbejdere, butikspersonale og industriarbejdere såsom slagtere, eller ansatte inden for fiskefiletering. I daglig tale kaldes det golfalbue, selv om kun et fåtal af de ramte faktisk spiller golf. Irritationen i albuen er altså ikke nødvendigvis sportsbetinget.

Symptomer

Overbelastningstilstande kan udløses af rigtig mange ting, men kan inddeles i to hovedkategorier:

  1. A) Overbelastningstilstande som er periodevise: Du har lavet den samme bevægelse for meget i en kortere periode, fx hvis du har lavet meget havearbejde, malet lofter eller lignende.

Hvis du kan finde frem til en afgrænset ting, der er skyld i overbelastningen, kan du nemmere undgå belastningen og for eksempel dele arbejdet op, så det ikke forværrer din overbelastningsskade.

  1. B) Overbelastningstilstande som skyldes aktiviteter i din hverdag: Du har i dit arbejde mange ensartede bevægelser. Måske har du ligefrem ignoreret de begyndende symptomer længe, dine smerter er nu tiltaget og er nærmest uudholdelige. I den situation er det straks sværere, både at konstatere, hvad præcist i din hverdag, der har udløst problemet, men også at komme af med det igen.

Hjælp dig selv bedst muligt

Har du nogen af de nævnte symptomer og har mærket smerterne komme snigende over tid, for eksempel ved, at du har lavet gentagne bevægelser, så er det højst sandsynligt en overbelastning, der er tale om. Vores råd til dig er, i en periode, at aflaste og undgå de bevægelser, som fremprovokerer smerterne. Du kan have gavn af isbehandling, samt af at lave enkelte øvelser, der kan afhjælpe smerterne, og som fremover vil forebygge, at du får tilbagefald.

Behandling

Når vi har undersøgt dig og stillet diagnosen, lægges en plan for behandlingen. I behandlingen kan indgå mange elementer, bl.a. manipulationsbehandling, forskellige former for muskelbehandling, mobilisering, træningsøvelser ud og mere generelle råd og vejledning.

En golfalbue kan behandles direkte på de involverede muskler, men også ved at sikre normal bevægelighed i nakke, skulder, albue og hånd, da nedsat funktion her kan være en medvirkende årsag til, at tilstanden opstår. Det kan komme på tale, i en periode, at tage ”gigtmedicin” (den type smertestillende tabletter, der kaldes NSAID), i samråd med din egen læge.