Klinikken

Vores overordnede filosofi er at skabe tryghed og motivation for alle vores patienter og at forbedre deres funktion i det daglige liv. Med ‘patienten i centrum’ mener vi, at det er dig og dine behov som er udgangspunktet for behandlingen og at vi i fællesskab finder den bedste behandling for dig.

Mit navn er Jacob

Jeg er uddannet kiropraktor ved Syddansk Universitet i Odense i 2011. Siden har jeg haft ansættelser både på Sjælland, Midtjylland og i Nordjylland. Ved siden af mit arbejde som kiropraktor sidder jeg som bestyrelsesmedlem i Dansk Kiropraktorforening.

Kiropraktorer

En kiropraktor er en autoriseret sundhedsperson der beskæftiger sig med at undersøge, diagnosticere, forebygge og behandle smerter og nedsat funktion i muskler og led.

Man kan henvende sig hos en kiropraktor uden henvisning fra hverken læge eller speciallæge. Kiropraktoren er uddannet til selvstændigt at undersøge og diagnosticere lidelser i bevægeapparatet. Som en del af undersøgelsen kan det være nødvendigt at henvise til røntgen, ultralydsscanning, MR-scanning eller CT-scanning hvilket kiropraktoren kan henvise direkte til. Skulle der være behov for andre undersøgelser vil kiropraktoren samarbejde direkte med din læge eller den relevante sygehusafdeling.

Uddannelse

Jeg er uddannet kiropraktor ved Syddansk Universitet i Odense i 2011. Siden har jeg haft ansættelser både på Sjælland, Midtjylland og i Nordjylland. Ved siden af mit arbejde som kiropraktor sidder jeg som bestyrelsesmedlem i Dansk Kiropraktorforening.