Slidgigt i knæet

Ved udvikling af slidgigt i knæet, vil der naturligt opstå en irritation af leddets slimhinde, som vil hæve og blive væskefyldt, og det er ikke usædvanligt at føle en trykkende fornemmelse i knæhasen. Hævelsen vil ofte være synlig som en mindre fortykkelse af leddet. På ultralydsskanning og MR-skanning vil man typisk opdage en mindre væskeansamling i knæet fortil over knæskallen. Ofte findes der også en væskeansamling bag knæhasen. Denne udposning (en Bakers cyste) af knæleddets kapsel er en naturlig del af en slidforandring. Nogle gange kan der komme en voldsom hævelse i et ellers velfungerende knæ. Dette skyldes typisk en irritation af slimhinden, andre gange skyldes hævelsen, at en ikke diagnosticeret gigtlidelse er blevet provokeret.

Behandling

Viser resultatet af undersøgelsen, at der ikke er sket større slidskader på knæet, som skal vurderes kirurgisk, kan kiropraktoren i mange tilfælde hjælpe med behandlingen. Vores erfaring viser, at kiropraktoren ofte er i stand til at forbedre funktionen i et knæ med slidgigt, med manipulations-/ledfrigørende behandling. Dette ændrer naturligvis ikke på slidgigten i sig selv, men ofte viser det sig, ligesom med rygsmerter, at det er dårlig funktion i knæleddet, der giver smerterne, og ikke slidgigten i sig selv. Desuden viser vi dig øvelser, som kan bedre knæets funktion, så der kan lægges en genoptræningsplan. Yderligere kan en kiropraktor give dig råd om, hvordan du undgår at fremprovokere yderligere smerte i dit knæ.

I nogle tilfælde, hvor slidgigten er meget fremskreden, kan det til sidst være nødvendigt at udskifte knæleddet helt. Succesraten for udskiftning af knæled er desværre ikke helt på højde med udskiftningen af en hofte, og man udskifter primært for at mindske smerterne, og ikke for at forbedre gangfunktionen. I dag udføres der mange delvise udskiftninger af slidflader i knæleddet, dvs. hvor man kun erstatter dele af knæet, ikke hele knæet. Der laves ligeledes operationer for at genskabe mindre områder med ødelagt ledbrusk. Der kan også komme slid på brusken i knæleddene, samt komme skader på meniskerne. Det kan være nødvendigt kirurgisk at behandle menisker og uregelmæssigheder i ledbrusken – uden at man udskrifter hele knæleddet.

Hjælp dig selv bedst muligt

Slidgigt i knæet kommer hyppigst når man bliver ældre, ligesom slidgigt i hoften. Der udskiftes omkring 8000 knæled i Danmark om året. Fremtidsudsigterne afhænger af flere faktorer. Hvis slidgigten er opstået i en ung alder som følge af en større knæskade, kan der komme gener allerede i en forholdsvis ung alder. Med genoptræning, vægttab og andre tiltag er det heldigvis kun nødvendigt at udskifte knæled i de værste tilfælde.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Fremtidsudsigterne afhænger meget af typen af skade, og hvor stor skaden er. Drejer det sig om mindre delvise overrivninger i ledbånd eller sener, vil der efter al sandsynlighed ikke være mén på lang sigt. En overrivning af korsbåndet kan genoptrænes op til ca. 90-95 % af niveauet før ulykken, men der kan desværre opstå slidgigt i knæet senere i livet. Meniskskader har nogenlunde samme fremtidsudsigter som korsbåndsskader. Skader i ledbrusken er vedvarende og vil resultere i tidlig udvikling af slidgigt. Der findes desværre endnu ikke nogen effektiv behandling af en bruskskade, kun forbedrende behandling, der kan mindske smerterne. Det gælder ved alle skader på kroppens led, at resultatet af behandlingen og udsigterne for fremtiden af, afhænger fuldstændig af, hvor aktiv og vedholdende man selv er med hensyn til den efterfølgende genoptræning.