Akutte smerter i baglåret, fx fibersprængninger

Hvis du pludselig oplever akutte smerter i dit baglår kan det være tegn på en fibersprængning. Smerterne opstår som regel i forbindelse med fysisk aktivitet, som for eksempel ved løb eller i spring. Ved en fibersprængning i baglåret oplever du en øjeblikkelig smerte, og man har ikke lyst til at belaste den beskadigede muskel mere. Ved større fiberskader og ved overrivninger opleves et smæld i muskulaturen, når skaden opstår. I forbindelse med fibersprængningen kan der opstå en blødning, under huden. Afhængigt af skadens størrelse kan det enten vise sig som en lille blødning, som fortager sig efter få dage, eller der kan opstå en stor blodansamling ved større skader, som vil tage længere tid om at forsvinde. Først efter flere dage kan blødningen ses i huden, som en mørk plamage, denne opstår typisk ikke i selve baglåret, men i knæhasen, da blodet løber nedad!

Behandling

Behandlingsforløbet planlægges ud fra, hvor skaden befinder sig og ud fra, hvor alvorlig skaden er. Større muskelskader bør undersøges inden påbegyndelse af genoptræning og selve genoptræningen gennemføres efter gældende retningslinjer for muskelskader. Genoptræningen vil bestå af flere faser, hvor der lægges vægt på forskellige former for træning af musklen. Det kunne omfatte statisk træning, koncentrisk træning samt excentrisk styrketræning af musklen. Du kan overgå fra en fase til den næste, når øvelserne kan gennemføres uden større gener. Disse tre faser efterfølges af mere sportsrelaterede øvelser med løb og spring i en stigende intensitet. Når benet kan belastes med fuld intensitet kan der vendes tilbage til sport!

Denne træning kan med fordel suppleres med manipulationsbehandling. Manipulation optimerer bevægelsen, og vil fjerne den spændte følelse, der ellers er i musklen, når du gør visse bevægelser. Lige efter skadens opståen og de første 24 – 48 timer anbefaler vi at der lægges en stram kompressionsbandage som er en speciel ’forbinding’, som typisk udføres med elastisk tape. Denne teknik hjælper til med at mindske blødningen. Området skal desuden afkøles med is. 3 – 4 dage efter skaden, når risikoen for fornyet blødning er væk, kan man yderligere behandle med let massage. Målet er at få musklen til at slappe af. Senere kan man massere dybere, det vil sige direkte ned i arvævet for at mindske stramme muskler. Det vil også hjælpe på generne på længere sigt.

Hjælp dig selv bedst muligt

Lige når skaden er opstået bør du følge RICE-princippet.

Kontrollér om det er muligt at aktivere musklen ved at bøje knæet, når de værste smerter er overstået. Er det ikke muligt at støtte på benet, skal du sørge for at blive undersøgt.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Helingstiden er individuel, og man skal både tage højde for skadens omfang og skadens placering hvilket har afgørende betydning. Den rigtige behandling kan fremme helingen lidt, men har stor betydning for, hvordan funktionen er efterfølgende. Hver gang der sker en vævskade, sker der en heling og en arvævsdannelse. Langt de fleste skader i baglåret forløber ukompliceret og skulle ikke give gener efterfølgende.