Diskusprolaps i lænden

Nerverne, der går ud i benene, kan blive irriterede i lænden. Det hedder nerverodspåvirkning ogkan skyldes en bule i brusken mellem to ryghvirvler (en diskusprolaps) eller andre forandringeromkring lændens led. Begge dele er naturligt forekommende og kan opstå uden en bestemt årsag.

Behandling

En diskusprolaps heler naturligt–lidt på samme måde som et sår der heler. Derfor vil du opleve atder går noget tid, inden dine smerter forsvinder. Første del af behandlingen vil foregåsområdgivning om, hvad du kan gøre for, at smerterne ikke bliver for voldsomme for dig. Vi giver rådog vejledning om bestemte stillinger eller bevægelser, der kan hjælpe dig, men også manuelbehandling af led og muskler. Når den værste påvirkning af nerverne er ovre, vil du måske få brugfor hjælp til at genoptræne din ryg. Her vil vi i samarbejde med din læge også vejlede om såfremtder er et behov for smertestillende medicin.

Pakkeforløb

Som en del af den offentlige sygesikring, er der en særlig lav egenbetaling til behandling afdiskusprolaps i nakke og lænd samt spinalstenose i op til et halvt år.Forløbet består af en grundig førstegangsundersøgelse, 3 faste opfølgninger og forsat lavegenbetaling til de konsultationer, du har brug for mellem opfølgningerne og i en given periodeefter den sidste faste opfølgning.

Forløbet er til for at give dig ro og tryghed. Vi hjælper dig af med smerterne, vejleder dig og holderøje med eventuelle symptomer og faresignaler. Vi orienterer naturligvis din læge ogvil henvise digtil hospital, læge eller anden specialist, hvis det bliver nødvendigt.

Hjælp dig selv bedst muligt

Det er meget vigtigt, at du holder så aktiv som muligt. Vi forstår godt hvis du føler et behov for atligge ned, men gør det i kortere perioder. Bevæg dig ofte, så du holder kroppen igang. Bevægelsermå godt gøre ondt, men bevægelser, som forværrer smerterne eller giver sovende fornemmelser ibenet, skal du naturligvis undgå. Det er ikke farligt at lave bevægelser, som giver smerter i benet,men det kan betyde, at helingen vil tage længere tid–ligesom hvis man bliver ved med at kradse iet sår.

Vi anbefaler at du går på arbejde, så snart du har overskuddet til det, og hvis det ikke gørsmerterne i ben eller balle værre–få eventuelt en aftale med dit arbejde om kun at være påarbejde nogle få timer i starten for at prøve det af.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Det vil være forskelligt fra person til person, hvordan det vil gå. Nogle kan have en normal hverdag, mens andre i starten vil have mange smerter og være meget begrænsede i dagligdagen.

Smerterne aftager typisk i løbet af få uger, og de fleste får det meget bedre i løbet af 3 måneder. Det kan dog ske, at du stadig vil opleve smerter efter 3 måneder. Nogle oplever problemer i mere end 1 år, men i de tilfælde er problemerne for det meste så milde, at man kan leve et helt normalt liv med både arbejde og en aktiv fritid. Langt de fleste har ikke brug for en operation, men såfremt symptomerne ikke bliver bedre, vil kiropraktoren senest efter 8 uger henvise til læge eller hospital,
som kan vurdere, om du skal tilbydes operation.

Alarmkassen

I yderst sjældne tilfælde kan påvirkningen af nerverne blive forværret og kræve akut undersøgelse.Kontakt læge, kiropraktor eller vagtlæge hvis du:

  • ikke kan mærke, når du skal tisse eller på anden måde ikke kan kontrolleredin vandladning eller afføring
  • er følelsesløs i skridtet, fx at det ikke føles normalt, når du vasker ogtørrerdig
  • mister kraft i benet (ikke kan gå påtæer eller hæle eller ikke kanlave enknæbøjning).