Lyskesmerter hos voksne

Lyskesmerter hos voksne ses ganske ofte, og da der er mange strukturer, som kan være årsag til smerterne, kræver det en grundig undersøgelse. Simpelt skelner man mellem to undergrupper af smerter:

Har du været ude for en akut skade, hvor du oplever smerte i lysken efterfølgende, kaldes din tilstand for en traumeskade.

Har du derimod overbelastet strukturerne i din lyske, er der tale om en overbelastning. Desuden kan du have fejlbelastet strukturerne i din lyske, hvis du eksempelvis er faldet eller lignende. Du kan desuden opleve udstrålende smerter, der kan stamme fra nerverodstryk.

Behandling

Efter grundig undersøgelse vil kiropraktoren kunne stille diagnosen. Ved fejlbelastning af lyskens muskulatur vil behandlingen b.la. bestå i at få rettet op på det uhensigtsmæssige bevægemønster, hvor målet er at komme tilbage til et normalt funktionsniveau igen. Behandlingen kan eksempelvis bestå i at korrigere fodens vægtbæring, når man går eller løber (pronation).

I behandlingen vil der som oftest indgå manipulationsbehandling og ved større fejlbelastning af en fod, kan det være yderligere nødvendigt at få lavet støttende såler. Typisk vil der være behov for at optimere bevægelsen i bækkenleddene (sacro-iliacaled) og i lænderyggen med manipulationsbehandling. Det er dog vigtigt ved denne type skader at få vejledning i stabiliserende øvelser og balanceøvelser på vippebræt.

Ved forstrækninger i muskler, betændelsestilstande i muskelfæster og irriterede slimsække, skal du holde pause fra aktiviteter, der kan fremprovokere smerterne. Vi anbefaler genoptræning efter et fastlagt program for lysken og denne vil som regel bestå af specifikke øvelser for det beskadigede væv og træning af musklerne omkring ryg og mave. Yderligere vil der blive udført behandling, der skal forbedre leddenes funktion i området. Hvis der er tale om en kraftig betændelsestilstand i et muskelfæste eller en irriteret slimsæk, er en indsprøjtning af binyrebarkhormon også en mulighed for at give smertelindring. Den bedste effekt af dette opnås dog i kombination med anden behandling. Ved mistanke om ledlæbe-skade og lyskebrok henvises til relevant kirurgisk afdeling på hospitalet for videre undersøgelse og behandling.

Hjælp dig selv bedst muligt

Vær ekstra opmærksom på, hvornår du får ondt i lysken. Hvis smerten kommer i bestemte situationer fx ved løb eller anden sport, og er den gradvist forværret, så prøv at holde en kortere pause. Forsvinder smerterne i forbindelse med pausen og kommer de ikke igen, når du genoptager aktivitet, er der ingen grund til yderligere undersøgelser. Kommer smerterne igen efter du har holdt pause, eller er de opstået ved en forstrækning eller kan du ikke finde nogen årsag til at det gør ondt, vil vi kunne undersøge dig, og hjælpe dig med at finde årsagen.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Ved akutte smerter bør du søge hjælp hurtigt. Ved de mere langsomme smerter, som er udløst ved fejlbelastning eller overbelastning, opsøger mange desværre ofte behandler langt henne i et smerteforløb. Det er med til at forlænge behandlingstiden, og kan eventuelt gøre det nødvendigt med en indsprøjtning af binyrebarkhormon eller brug af smertestillende medicin (af typen NSAID, spørg din læge til råds). En velbehandlet lyskeskade tager som regel 1–6 måneder, inden du er tilbage ved dit normale funktionsniveau. Hos personer med svære betændelsestilstande i senernes hæftning på knoglen, findes der desværre en gruppe med et kronisk problem, som med tiden vil medføre begrænsninger i visse sportslige aktiviteter.