Tilbagevendende eller kroniske nakkesmerter

Der kan være flere årsager til langvarige og tilbagevendende nakkesmerter. Det kan opstå som akutte nakkesmerter som håndteres forkert og dermed kan udvikle sig til kroniske smerter, ligesom smerter efter et biluheld kan blive kroniske.

I andre tilfælde kan smerterne  have rod i lang tids overbelastning af nakkens strukturer. Det kunne være ved kontorarbejde, gentagende bevægelser i fabriksarbejde og lignende. Andre gange opstår smerterne uden en kendt årsag og man kan have svært ved at huske, hvordan og hvornår smerterne opstod. I nogle tilfælde kan smerterne skyldes en decideret ændring i nakkens normale strukturer (eksempelvis slidgigt i nakken, knogleskørhed osv.)

Nakkesmerter, der trækker ud i armen, kan desuden opstå som følge af nakkesmerter som ikke håndteres korrekt. Det samme gælder smerter efter en skade. Disse går under betegnelsen henviste smerter. Årsagen til smerter kan også skyldes, at en nerve påvirkes som det nogle gange er tilfældet ved diskusprolaps. Der er sjældent en entydig forklaring på, hvorfor nakkesmerterne bliver langvarige.

Behandling

Der findes flere behandlinger for nakkesmerter, som alle har til formål at mindske smerterne og hjælpe dig tilbage til din normale funktion hurtigst muligt. Det er påvist, at en kombination af både manuel behandling (mobilisering og manipulation) og øvelser (styrke, stræk, bevægelighedsøvelser) er det, der har bedst effekt på smerter i nakken. Den manuelle behandling hjælper hurtigere på symptomerne, mens øvelserne sørger for at mindske risikoen for yderligere tilbagefald.

Hjælp dig selv bedst muligt

Det vigtigste du kan gøre for dig selv er at holde dig i så god form som muligt. Sygemelding skal så vidt muligt undgås, uden at du bliver for udmattet. Grundreglen er, at du må gøre alt det du kan, også selv om du ind imellem gør noget, der giver nogle dage med flere smerter. For at turde holde sig i gang fysisk, på trods af smerter kan du opsøge din behandler og evt. bede ham/hende om at hjælpe dig til at sætte grænser for, hvor meget du må arbejde og belaste nakken.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Det er meget almindeligt at opleve perioder med nakkesmerter livet igennem, men for de fleste vil det ikke have betydning for deres almindelige aktiviteter eller deres arbejde ud over eventuelt i nogle få dage nu og da.