Piskesmæld

Vi ser typisk piskesmældsulykker ved kørsel i bil med lav hastighed i bytrafik. Man kan dog også pådrage sig en piskesmældsskade i forbindelse med andre ulykker eller traumer.

Eksempelvis kan man få en piskesmældsskade uden, at der er sket materiel skade på de involverede biler – lige såvel som man kan slippe fra en ulykke uden personskade, selvom bilerne er ødelagte.

De akutte skader man får ved et piskesmældstraume kan i et vist omfang sammenlignes med andre skader, for eksempel sportsskader, hvor kroppens væv udsættes for større kræfter end det kan tåle. Det kan vise sig ved små fibersprængninger i muskulaturen, men det kan også være større skader på ledbånd, bruskskiver, nerver, knogler og led.

Nogle af de fysiske skader kan, udover at virke smertefulde i den akutte fase, samtidig sætte gang i en række uhensigtsmæssige processer, blandt andet i nervesystemet. Det kan bevirke, at nervesystemet overstimuleres, hvilket kan medvirke til udviklingen af kroniske smerter.
Udover de fysiske skader, kan der naturligvis også være tale om påvirkninger af mere psykisk karakter.

Der kræves naturligvis en individuel tilgang til hvert enkelt tilfælde både fra behandlerens side og fra patientens side og det kan også være svært at sammenligne sin egen situation med andre piskesmældsramte patienter, da der som regel er væsentlige forskelle fra person til person.

Behandling

Ligesom ved forstuvninger andre steder i kroppen, bliver skaden undersøgt og behandlet hurtigst muligt efter skadestidspunktet med henblik på den bedst mulige heling. På samme måde bør man blive undersøgt og eventuelt behandlet, og få råd og vejledning i forbindelse med en piskesmældsskade. Målet for behandlingen af piskesmæld er naturligvis, at man bliver helbredt. Vi vil gennem din behandling sikre, at nakken er i den bedst mulige tilstand, hvorved risikoen for kroniske problemer reduceres og helbredelse kan opnås.

Hjælp dig selv bedst muligt

Udvikler du akutte symptomer efter en ulykke er du formodentlig kommet til skade og det er derfor vigtigt at få undersøgt, hvor slem skaden er. Vi anbefaler at søge kontakt til sundhedsfaglig undersøgelse snarest efter ulykken for at blive undersøgt, få stillet en diagnose og eventuelt igangsat relevante behandlingstiltag.

Såfremt du oplever vedvarende milde symptomer efter en piskesmældsulykke, er det en god idé at blive undersøgt, også selvom du måske tidligere er blevet det. Hvis du oplever gener efter ulykken, som du ikke tidligere har haft, kan der nemlig være behov for behandling. Lyt til din krop og til de råd vi giver dig og hav tålmodighed og accepter, at du i en periode måske ikke kan overkomme det samme, som du plejer.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Vi ser desværre en del tilskadekomne som får langvarige gener, som de ikke havde før ulykken, men det er kun relativt få, der får svære kroniske/langvarige symptomer. Man kan ikke vide på forhånd hvem der får langvarige symptomer, kiropraktoren har dog mulighed for, gennem sin undersøgelse, at vurdere udsigten til helbredelse.

Man har derfor heller ikke et fuldstændig klart billede af, hvad der skal gøres for at undgå, at en patient udvikler kroniske symptomer. De faktorer, der har betydning for prognosen, altså hvordan det vil gå i fremtiden, omhandler blandt andet sværhedsgraden af symptomerne fra start, antallet af symptomer, og graden af nakkens bevægelighed.

Ud fra forskningen er der ikke dokumentation for, at en bestemt behandlingsform er tydeligt bedre end en anden. Ledfrigørende behandling (kiropraktisk manipulationsbehandling), aktiv indsats (f.eks. vejledt træning hos kiropraktoren eller en fysioterapeut), smertelindring ved medicinsk behandling (evt. hos den praktiserende læge) og grundig forklaring vedrørende piskesmældstraumet, skaden og smerterne, og god forståelse og håndtering af smerterne er alle relevante faktorer for et godt behandlingsforløb.

Alarmkassen

Hvis der er svære akutte symptomer (for eksempel udtalte smerter, stivhed i nakken, og/eller udtalt hovedpine), eller andre alvorlige symptomer, f.eks. kvalme, opkastninger, bevidsthedstab, svimmelhed og desorientering, skal du kontakte læge med det samme.