Skuldersmerter, overbelastning

Oftest kan man ikke helt præcis sætte ord på, hvad der udløste skuldersmerterne. Det kan være, at man begynder at få lidt ondt, når man ligger på siden i sengen eller, at man vågner op med smerter en dag. Men ret tit viser det sig, at problemerne har været der gennem længere tid, man har fået mange ”advarselssmerter”, men har tænkt, at smerterne nok gik over af sig selv. Nu er det imidlertid begyndt at være så generende, at man ikke længere kan ignorere dem.

Fælles for alle årsager til skuldersmerter er, at de ikke bør ignoreres. Der er nemlig så mange muskler, der kompenserer for hinanden. Hvis skulderens muskler således ikke arbejder sammen kan musklernes stabilitet og samarbejde forringes. Hvis skulderen måske ikke er blevet behandlet og genoptrænet, så vil andre muskler tage over og forsøge at afhjælpe ubalancen. Det kan resultere i periodevise smerter, hver gang man bruger skulderen, fordi der så bliver tale om en overbelastning af de svagere muskler. Jo hurtigere du får stillet en diagnose og begynder at rette op på ”det der ikke fungerer, som det skal” – jo bedre er det – også på længere sigt.

Behandling

Målet med behandling og genoptræning af skulderen er at opnå normal stabilitet og samarbejde i musklerne i og omkring skulderen. Når vi har undersøgt dig og stillet diagnosen, lægger vi sammen en plan for behandlingen. I behandlingen vil der bl.a. indgå manipulationsbehandling, forskellige former for muskelbehandling, mobilisering, træningsøvelser og mere generelle råd og vejledning.

Genoptræning vil ofte have stor betydning ved denne type skader, som supplement til den manuelle behandling. Nogle vil også have gavn af en ”blokade”, blokaden kan nemlig give smertelindring i nogle uger. Denne virkning vil dog være midlertidig og fjerner ikke årsagen til smerten, men kan gøre det nemmere at træne relevante skulderøvelser.

Hjælp dig selv bedst muligt

Da skulderen er så kompleks er det bedste, du kan gøre, at opsøge hjælp til at finde ud af hvad der er galt. Risikoen for igen at få smerter i skulderen reduceres nemlig, hvis du får den rette behandling samt vejledning til relevante øvelser, og træner efter vejledningen. Træningen vil dreje sig om at styrke både de små muskler, der gør skulderleddet stabilt, og de større muskler omkring skulderen, der er med til at udføre de større bevægelser i skulderen.

Øvelserne skal sørge for at musklerne kommer til at arbejde sammen igen – gør de ikke det, kan nogle muskler atter irriteres og dermed stiger risikoen for skader. Når du ikke længere oplever gener, er det vigtig fortsat at holde skulderområdet stabilt ved fortsat genoptræning.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Når det drejer sig om skulderen kan det tage lang tid før problemet er helet. Det kan være svært at forstå og acceptere, men det skyldes altså skulderens kompleksitet. Et skulderproblem kan tage op til flere måneder, før det bliver bedre. Det er vigtigt at overholde behandlings- og træningsplanen, så er sandsynligheden for, at du bliver bedre også meget større. De fleste, der oplever skuldersmerter, oplever dog en bedring inden for de første uger, men det er ikke usædvanligt at have gener i nogle måneder. Nogle kan have gener i flere år, og nogle lærer ligefrem at leve med deres gener. Søger du behandling efter lang tid med smerter, skal du være indstillet på at det vil blusse op, når vi begynder at behandle skaden.

Alarmkassen

Ved overbelastningsskader, der er kommet over tid – er der normalt ikke noget der er alarmerende.