Kroniske lændesmerter

Der er sjældent en entydig forklaring på, hvorfor lændesmerter bliverlangvarige, men det skyldessjældent meget alvorlige sygdomme.Der er ingen enkeltstående forklaring på, hvorfor rygsmerternogle gange udvikler sig til et blivende problem.

Smerter kommer altid via hjernen

Smerter er altid et resultat af hjernens bearbejdning af en række indtryk som omsættes til ensmertefornemmelse. Når smerter har stået på i lang tid, opstår der nogle ’hukommelsesspor’ ihjernen som gør, at smerter kan blive ved med at eksistere, selv om der ikke længere er en reelskade i ryggen. Fx er det påvist, at hjernens smertecentre aktiveres–dvs. man oplever smerte–hvis personer medlangvarigerygsmerter blot ser billeder af aktiviteter, der plejer at gøre ondt.

Behandling

Smerter, der kommer episodevis, behandles på samme vis som enkeltstående episoder. Hvis manfår mange tilbagevendende episoder,er det relevant at se på, om der er særlige aktiviteter, derudløser episoderne, og om det er muligt at foretage sådanne aktiviteter mere hensigtsmæssigt.

Langvarigerygsmerter kan i nogle tilfælde reduceres gennem behandling herunder manuelbehandling ogtræningsvejledning, mens man i andre tilfælde må erkende at behandling ikke hareffekt på smerterne. I de tilfælde kan der være behov for hjælp til at finde et passendeaktivitetsniveau, så den fysiske funktion bevares bedst muligt. Der er næsten altid behov forsamtaler omkring håndtering af smerter og hjælp til at håndtere smerter som en del af hverdagen.

Hjælp dig selv bedst muligt

Det vigtigste, du selv kan gøre, er, at du holder dig stærk og i så god form som muligt, er fysiskaktiv, og i det hele taget lever et sundt liv. Hvis du har været sygemeldt fra dit arbejde, er detallervigtigste, at arbejdet genoptages hurtigst muligt på det niveau, det lader sig gøre.Sygemelding skal så vidt muligt undgås, men er det ikke muligt, er det af stor betydning,at manholder kontakt til arbejdspladsen og får mulighed for at arbejde så meget man overkommer.

For at turde holde sig i gang både fysisk og på arbejde, på trods af smerter, er det nødvendigt, atdu er tryg ved, at du ikke ødelægger noget i din ryg. Grundreglen er, at du må gøre hvad du kan,og at du generelt ikke har ødelagt noget, selv om du ind imellem gør noget, der giver nogle dagemed flere smerter. Du må altså godt tage til fest selv om du ved, du får ondt af det. Det er en”handel” du gør med digselv–og mange har det sådan, at nogle ting er en midlertidig forværringværd.

Det er vigtigt, at det ikke bliver en vane at passe overdrevet ’godt’ på ryggen imellem episoderne:Hvis du altid går ned i knæene for at samle selv de mindste ting op, og konstant undgår at bøje iryggen, så vil det ikke styrke og gavne den. Ryggen er jo beregnet til at kunne bevæge sig i alleretninger, og ved at gøre det, træner man hele tiden musklerne både foran og bagpå, altså ryg ogmave, og træner dem i at arbejde sammen.

Hvordan er fremtidsudsigterne?

Det er meget almindeligt at opleve flere perioder med rygsmerter livet igennem, og for langt defleste vil det ikke have betydning for deres almindelige aktiviteter eller deres arbejde ud over inogle få dage nu og da.